Perusparannuksen ja laajennuksen arkkitehtisuunnittelu

Laajennus + peruskorjaus tarkoittaa, että vanhaa taloa korjataan ja samalla rakennetaan laajennuksella uudisosa.

Valitse suunnittelun laajuus, liitä kuvat ja kerro omin sanoin, mitä haluat. Valitse myös perusparannuksen ja laajennuksen koko ja minkälaiset piirustukset haluat.