Uudisrakennus

 

Uudisrakennus tarkoittaa uutta pientaloksi rakennettavaa erillisrakennusta. Runkovaihtoehtoina voi olla pystyrunkoinen, hirsirunkoinen tai kivirunkoinen rakennus. 

Haluamme, että valmiiksi piirretyn suunnitelman toimivuus tarkastetaan.

 

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • karsitaan turhat neliöt
 • muokataan toimimattomat kohdat

Olemme itse luonnostelleet taloamme. Haluamme, että ammattilainen tarkastaa suunnitelman.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • karsitaan turhat neliöt
 • tarkastetaan, että piirros on realistinen
 • tarkastetaan, että suunnitelma täyttää yleiset  normit

Meille tehty luonnos ei täysin vastaa odotuksiamme.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • luonnosteltu talo on liian suuri
 • kustannusarviosta tulee liian suuri
  • voidaan tehdä pienentämällä taloa
  • voidaan tehdä yksinkertaistamalla pohjakuvaa

Pyydämme tarjouksia eri talotehtailta ja haluamme, että luonnoksemme piirretään tarjouskuviksi.

Lue lisää

Huomioi seuraavat asiat:

 • Piirrän kuvat siten, että tarjouksen hakemista varten oleellinen on dokumentoitu.
 • Katson, että yleisesti kaikki toimii. Isommat muutostarpeet hinnoitellaan erikseen. Tarvittaessa lähetän tiedon tästä sähköpostilla ennen piirtämisen aloitusta.
 • Pohjaluonnoksessa esitetyt asiat:
  • tarkista, että luonnoksesi ovat mittakaavassa tai kuvista löytyy vähintään päämitat
  • ikkuna- ja ovikoot merkitty
  • en ota kantaa palomääräyksiin
 • Julkisivuluonnos
  • en huomioi puuverhouksen kokoa ja suuntaa
  • en huomioi ikkunapielilautoja ja kaiteita enkä muita yksityiskohtia
 • Leikkausluonnos
  • en huomioi perustustapaa enkä tarkkoja rakenteita

Muu toive

Meillä on mielessämme muita suunnitelmia uudisrakennukseen liittyen.