Perusparannus

 

Perusparannuksella tarkoitetaan tässä vanhaan taloon tehtäviä korjaus-/muutostoimenpiteitä, kuten huonetilojen avartamista seiniä poistamalla, wc-tilan lisäämistä, saunaosaton muutostöitä, terassien rakentamista ym.

 

Haluamme, että valmiiksi piirretyn suunnitelman toimivuus tarkastetaan.

 

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • karsitaan turhat neliöt
 • muokataan toimimattomat kohdat
 • muu, kerro tarkemmin

Olemme itse luonnostelleet muutoksia. Haluamme, että ammattilainen tarkastaa suunnitelman.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • karsitaan turhat neliöt
 • tarkastetaan, että piirros on realistinen
 • tarkastetaan, että suunnitelma täyttää yleiset  normit
 • muu, kerro tarkemmin

Meille tehty luonnos ei täysin täytä odotuksiamme.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • luonnosteltu talo on liian suuri 
 • kustannusarviosta tulee liian suuri
  • voidaan tehdä pienentämällä taloa
  • voidaan tehdä yksinkertaistamalla pohjakuvaa
 • muu, kerro tarkemmin

Haluamme ratkaisuehdotusta toivomiimme asioihin.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • keittiöstä toimivampi
 • saunaosaston uudelleen suunnittelu
 • terassin lisääminen
 • huonetilojen järkeistäminen
 • huonetilojen avaaminen (esim. keittiö-ruokailu-oh)
 • muu, kerro tarkemmin

Muu toive

Meillä on mielessämme muita suunnitelmia perusparannukseen liittyen.