Perusparannuksen arkkitehtisuunnittelu

Perusparannuskohde on rakennuksen sisällä (tai julkisivussa) tapahtuva korjaushanke, jossa esimerkiksi muokataan sisätiloja, rakennetaan uusi wc, muutetaan tilojen käyttötarkoitusta tai julkisivumuutoksena esimerkiksi muokataan ikkunoita tai suunnitellaan uusi julkisivuverhous.

Valitse suunnittelun laajuus, liitä kuvat ja kerro omin sanoin, mitä haluat. Valitse myös talon koko ja minkälaiset piirustukset haluat.