Perusparannus ja laajennus

 

Perusparannuksella tarkoitetaan tässä vanhaan taloon tehtäviä korjaus-/muutostoimenpiteitä, kuten huonetilojen avartamista seiniä poistamalla, wc-tilan lisäämisellä, saunaosaston muutostöillä, terassien rakentamisella ym.

Laajennus on vanhan talon kylkeen rakennettava uusi osa, joka voi olla kiinni talossa tai yhdistyy esimerkiksi katon kautta vanhaan taloon. Esimerkkinä saunaosasto kytkettynä taloon katoksen kautta.

Kohteessa voidaan siis tehdä yhtä aikaa sekä perusparannusta että laajennus.

 

Haluamme, että valmiiksi piirretyn suunnitelman toimivuus tarkastetaan.

 

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • karsitaan turhat neliöt
 • muokataan toimimattomat kohdat

Olemme itse luonnostelleet muutoksia. Haluamme, että ammattilainen tarkastaa suunnitelman.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • karsitaan turhat neliöt
 • tarkastetaan, että piirros on realistinen
 • tarkastetaan, että suunnitelma täyttää yleiset normit

Meille tehty luonnos ei täysin täytä odotuksiamme.

Lue lisää

Esimerkkejä:

 • luonnosteltu talo on liian suuri 
 • kustannusarviosta tulee liian suuri
  • voidaan tehdä pienentämällä taloa
  • voidaan tehdä yksinkertaistamalla pohjakuvaa
 • muu, kerro tarkemmin

Haluamme yksilöllisen suunnitelman laajennuksesta sekä perusparannuksesta.

Muu toive

Meillä on mielessämme muita suunnitelmia perusparannukseen ja laajennukseen liittyen.