Ohjeita palvelun tilaamiseen

Tähän on koottu tietoa, kuinka voitte tilata tarvitsemanne arkkitehtisuunnittelun sekä tilaus- ja toimitusehdot.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Mikäli sinulla on kysyttävää tilauksen tekemisestä, niin voit ottaa yhteyttä lomakkeella ›

Näin tilaat palvelun

Valitse palvelu

Valittavananne on arkkitehtisuunnittelu uudisrakennukseen, perusparannukseen, laajennukseen sekä perusparannuksen ja laajennuksen yhdistelmään.

Valitsemalla tarvitsemansa palvelun, päästään täyttämään lomake, jossa kysytään lisätietoja projektista.

Lomakkeella siirrytään eteenpäin ja palataan taaksepäin Seuraava ja Edellinen painikkeilla.

Suunnittelutyön hinta näkyy lomakkeen lopussa, kun kaikki lomakkeen tiedot on täytetty. Klikkaamalla ’Lisää ostoskoriin’ -painiketta jatketaan kassalle yhteystietojen  syöttöön. Klikkaa lisää ostoskoriin painiketta, jatka kassalle yhteystietojesi syöttöön ja maksamaan.

Jos em. palvelusta ei löydy sopivaa, voidaan ottaa yhteyttä ’Muu palvelu’ -lomakkeella. Lomakkeella voi lähettää piirustuksia ja valokuvia ja antaa tarkemmat tiedot mitä halutaan.

Tarvittavat tiedot

 

1. Suunnittelun laajuus, tarvittavat piirustukset

Suunnittelun laajuus
Valitaan arkkitehtisuunnittelun laajuus.

Mukaan liitettävät piirustukset ja kuvat

Lähettäkää kaikki sellainen materiaali, josta katsotte olevan minulle hyötyä esim.

 • pohjakuva (varmista, että kuvista löytyy päämittoja), julkisivu, leikkaus, tarvittaessa tonttikartta, valokuvia (etenkin perusparannus ja laajennuskohteet)
 • piirrä kuviin värillisellä kynällä alue, jolle haluat muutosta
 • laajennuksissa karttaan merkintä, mihin suuntiin voidaan laajentaa ja metrimäärä, kuinka kaukana talo on nyt rajasta

Sallitut tiedostotyypit ovat jpg ja pdf.
Tiedostojen yhteenlaskettu maksimikoko on 64 Mt.

Huomioikaa, että piirustuksista löytyy mittaviiva, jotta saan muunnettua kuvat oikeaan mittakaavaan.

Jos otatte kuvista kameralla kuvan, pitää se ottaa suoraan ylhäältä siten, että mittakaava ei vääristy.

Kertokaa omin sanoin, mitä haluatte huomioitavan
Kirjoittakaa vapaaseen tekstikenttään mahdollisimman tarkasti tietoja, mitä toivotte muutokselta sekä esimerkiksi ilmansuunnat.

2. Talon tiedot

Talon kerrosluku
– Muutoksissa myös, mihin kerrokseen muutokset kohdistuvat

Talon koko

Uudisrakennus
– Lasketaan talon ulkomittojen mukaan kaikki kerrokset yhteensä.

Perusparannus
– Talon koko sen kerroksen mukaan, johon tulee muutoksia tai kaikki muutettavat kerrokset yhteensä.

Laajennus
– Laajennuksen koko

Perusparannus ja laajennus
– Talon koko sen kerroksen mukaan, johon tulee muutoksia tai kaikki muutettavat kerrokset yhteensä.
– Laajennuksen koko

3. Haluamanne dokumentit

Valitkaa minkälaisena dokumenttina muutoskuvat toimitetaan?

Kaikista vaihtoehdoista on mallikuva, jonka perusteella nähdään heti, minkä tasoinen suunnitelmasta tulee.

 • nopea karkea luonnos kts. mallikuva (pdf)
  • piirretään asiakkaan alkuperäisen suunnitelman päälle karkeasti esitettynä
  • ei oteta kantaa ikkunan korkeuksiin
  • merkitään huonetilojen koot
  • huonekalut periaatepiirroksina, mittakaavassa
  • ei oteta tarkemmin kantaa rakenteisiin
 • pohjakuva piirretään kokonaan uudelleen
  kts. mallikuva (pdf)
  • piirretään asiakkaan alkuperäisen suunnitelman päälle
  • ikkunoissa ja ovissa tarkemmin esitetty aukeavuudet ja mahdolliset tuuletusikkunat sekä kokonaisleveys ja -korkeus sekä mahdollisesti korkeus lattiasta
  • huonekalut esitetty tarkemmin
  • ei oteta kantaa rakenteisiin
  • räystäsviivat esitetty oletuksena (jos ei tarkempaa tietoa)
 • sekä pohja-, julkisivu- että leikkauskuva piirretään kokonaan uudelleen
  kts. mallikuva julkisivu+leikkauskuva (pdf)
  • pohjakuvan lisäksi piirretään myös julkisivu- ja leikkauspiirustus
  • ikkunat piirretään ilman pielilautoja
  • julkisivut ilman materiaaleja
  • korkeudet oletuksilla, ellei tiedossa
  • kattokaltevuus oletuksella, ellei tiedossa
  • lattiakorkeus oletuksena ±0,00 tasolla, ellei tiedossa
  • ei oteta kantaa rakenteisiin

Visualisointikuva
Lisäksi voidaan valita kuvista erillinen visualisointikuva antamienne tietojen perusteella, kun on valittu dokumentiksi joko pohjakuvan tai pohja-, julkisivu- ja leikkauskuvan piirtämisen.

Kuva voi olla halutusta tilasta tai ulkoapäin halutusta suunnasta. Pohjakuvaan merkitään, mistä näkymä halutaan, esimerkiksi eteisestä olohuoneeseen päin tai sisääntulojulkisivu etuvasemmalta katsottuna.

Kertokaa mitä tyylisuuntaa haluatta kuvan olevan esimerkiksi perinteinen, klassinen, moderni.

Lisäksi toiveenne värityksestä, esim. musta-valkoinen, harmaa-ruskea, tehosteseinän värin ja sijainnin ym. Voitte lähettää esim. tapetista tai laatasta mallikuvan, niin se otetaan huomioon kuvaa piirrettäessä. Kertokaa myös mille seinälle/lattiapinnalle materiaali on tulossa.

Liittäkää valokuva vanhasta huoneesta ja kertokaa, käytetäänkö kuvassa olevan kaltaisia huonekaluja visualisointikuvassa, vai liitetäänkö kuvaan uudet kalusteet.  Kuva piirretään yhden kerran ja tarvittaessa yksi muutoskerta pientä viilausta. Isommat muokkaukset hinnoitellaan erikseen. Pyrkikää siis antamaan riittävät tiedot piirrosta varten kerralla.

Kuvien yhteenlaskettu maksimikoko 128 Mt.

4. Tilaaminen

Valintoihin perustuva suunnittelutyön hinta näkyy lomakkeen lopussa sekä ’Lisää ostoskoriin’ -painike. Klikkaa painiketta tilataksesi. Ostoskoriin päästään ’Näytä ostoskori’ -linkistä.

Tarkasta vielä tilauksesi tiedot ja klikkaa Siirry kassalle painiketta. Syötä yhteystietosi, valitse maksutapa ja siirry maksamaan.

HUOM! Maksettuasi muista palata takaisin kauppaan maksupalvelun sivulla olevasta linkistä, jotta tilauksesi rekisteröityy kauppaan.

5. Suunnitelman toimitus
 • teen muutosehdotuksen suunnitelmaan saamieni tietojen pohjalta
 • toimitan suunnitelman sähköpostilla tai valinnaisesti videoneuvotteluna Teamsin kautta (Videoneuvottelu erillishintaan, hinnasto)
 • muokkaan suunnitelmia tarvittaessa kerran, lisämuutokset kts. hinnasto

Suunnitteluhinta muodostuu omien valintojen kautta, joita ovat mm. talon koko ja kuinka laajan suunnitelman haluatte. Erilaisia vaihtoehtoja kokeilemalla voidaan päättää, mikä laajuus olisi sopivin. Tiedätte palvelun hinnan tarkasti etukäteen.

Jotta saan riittävän kokonaiskuvan suunnittelukohteesta, pyydän lisätietoja tarvittaessa sähköpostilla.

Termien selityksiä

Uudisrakennus on täysin uudesta rakennettava rakennus 

Perusparannuskohde on rakennuksen sisällä (tai julkisivussa) tapahtuva korjaushanke, jossa esimerkiksi muokataan sisätiloja, rakennetaan uusi wc, muutetaan tilojen käyttötarkoitusta tai julkisivumuutoksena esimerkiksi muokataan ikkunoita tai suunnitellaan uusi julkisivuverhous. 

Laajennus on talon ulkopuolelle rakennettava uudisosa, joka liitetään vanhaan rakennukseen joko katoksen kautta tai suoraan vanhaan rakennukseen kiinni. 

Laajennus + peruskorjaus tarkoittaa, että vanhaa taloa korjataan ja samalla rakennetaan laajennuksella uudisosa 

1-krs tarkoittaa yksikerroksista taloa 

2-krs tarkoittaa kaksikerroksista taloa, kun yläkerta on myös täysikorkuista tilaa 

½1 tarkoittaa, että yksikerroksisen talon kellarissa on tiloja 

tarkoittaa, että yksikerroksisen talon ullakolla on huonetiloja 

½1½ tarkoittaa, että yksikerroksisen talon kellarissa sekä ullakolla on tiloja 

Vastuurajoitusehdot

Suunnittelussani en ota kantaa tarkempaan rakennesuunnitteluun, mutta toki huomioin, että ratkaisut ovat myös rakenteellisesti järkeviä ja taloudellisia toteuttaa. Suunnitelmat tulee hyväksyttää joko pääsuunnittelijalla tai rakennesuunnittelijalla. 

En ota myöskään kantaa rakentamisen kokonaiskustannuksiin, onko vanhat piirustukset ajantasaiset ja täyttääkö suunnitelma paikallisten viranomaisten vaatimukset. Teen siis suunnitelmat saamieni tietojen pohjalta enkä ota vastuuta siitä, ovatko saamani tiedot oikeita. 

En vastaa millään tavalla rakennusprojektiin liittyvistä suunnitelmista ja niiden toteutuksesta.

Visualisointikuviin piirretään huonekalut ym. suurin piirtein vastaavaan asiakkaan toivetta. Tarkkoja huonekaluvalintoja ei tehdä.

Kuvat pyritään tekemään mahdollisimman pian maksun tapahduttua, mutta pidätän mahdollisuuden tehdä kuvat siinä järjestyksessä ja aikataulussa, kun pyynnöt ovat minulle tulleet. Mahdolliset lomista aiheutuvat viiveet on myös otettava huomioon. 

Palvelua on mahdollista saada vain Suomessa ja suomen kielellä. 

Hinnasto

 

Erillinen tuntihinta 94 eur + ALV 24%

 • Valitessasi kohdan ’muu suunnitelma’ annetaan suunnittelusta kiinteä hinta saatujen lähtötietojen ja dokumenttien perusteella.
 • Mikäli muutoksia halutaan suunnitelmiin useamman kuin yhden kerran (yksi muutoskerta sisältyy hintaan), tehdään lisämuutostyöt tuntiveloituksella
 • Teams -palaverin hinta on kiinteä 94 eur + alv24% ja palaverin kesto on max 1h. Jokainen alkava lisätunti veloitetaan erillisen tuntihinnan mukaan

Hinnat visualisointitöille

Kuviin sisältyy yksi korjauskierros pieninä viilauksina.

Tilaus- ja toimitusehdot

 

Tilaus tapahtuu verkkokaupan kautta valitsemalla kohtakohdalta haluttu palvelu ja kertomalla hankkeen laajuudesta. Täältä saatte tarkemmat ohjeet nettikaupan valintoihin.

Yksilöityjen tuotteiden yleiset tilaus- ja toimitusehdot

Osapuolet

– toimeksiantajalla tarkoitetaan työn tilaajaa, asiakasta

– tekijällä tarkoitetaan työn suorittajaa

Soveltamisala

– näitä toimitusehtoja sovelletaan Arkkitehtiklinikan (tekijä) ja toimeksiantajan väliseen kaupankäyntiin ja koskee Arkkitehtiklinikan laatimia ja toimittamia suunnitelmia ennalta määriteltyjen toiveiden pohjalta

– asiakkaan tekemä tilaus tulee tekijää sitovaksi vain siinä laajuudessa kuin toimeksiantaja on nettisivuilla tehdyillä valinnoillaan tehnyt tilauksen ja vasta kun tekijä on erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen

– tilaus- ja toimitusehtojen lisäksi osapuolten välisessä sopimussuhteessa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 sekä kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia säännöksiä

Työn tilaaminen

– verkon kautta toimitettava suunnitelma sisältää asiakkaan ennalta valitseman laajuuden mukaan joko pelkän pohjakuvan tai lisäksi julkisivu- ja leikkauspiirustuksen luonnostasoisena sivuilla olevien esimerkkikuvien tasoisina

– tilaus tehdään aina kirjallisena

– tilauksen mukana toimeksiantajan tulee antaa tarvittavat tiedot ja dokumentit, kuten

 • tiedostomuotoinen dokumentti
 • skannattu tuloste
 • valokuva asiakirjasta
  – kuva tulee ottaa mahdollisimman suoraan ylhäältä ilman vääristymiä

– toimeksiantaja vastaa vain kirjallisesti sovituista kustannuksista

– lisäkustannuksia voivat aiheuttaa ylimääräiset muutoskerrat tai työn laajuuden muuttuminen

 • kohde osoittautuu laajemmaksi kuin ennakkotiedoissa on ilmoitettu
 • ennakkotiedot eivät vastaa työn laajuutta
 • toimeksiantaja haluaa laajentaa suunniteltavaa aluetta rakennuksessa
 • suunnittelutyö käsittää yhden varsinaisen suunnittelukerran ja lisäksi mahdollisen yhden muutoskerran
 • lisämuutoskerrat laskutetaan erikseen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ennen lisätyön aloittamista
 • kaikista mahdollisista lisätöistä/muutoksista sovitaan erikseen kirjallisesti
 • tekijä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista lisäkustannuksista kirjallisesti ennen kulun syntyä
 • toimeksiantaja ilmoittaa kirjallisesti hyväksyntänsä lisäkustannuksille, jolloin lisäkustannuksista tulee sitovia

Työn luovuttaminen

– valmis suunnitelma luovutetaan PDF-muodossa asiakkaalle ja asiakas antaa sen tarvittaessa omalle pääsuunnittelijalleen jatkotyöstämistä varten (lupakuvat)

– tekijä ei ole vastuussa:

 • onnistuuko suunnitelma rakenteellisesti
 • täyttääkö se paikallisen viranomaisen määräykset
 • täyttääkö se paikkakuntakohtaiset määräykset
 • onko alkuperäiset asiakkaan antamat piirustukset totuutta vastaavat
 • onko asiakkaan piirustuksissa mitat oikeita

– suunnitelma tehdään saatujen tietojen pohjalta ja eikä tekijä ota vastuuta niiden oikeellisuudesta

– suunnitelmissa olevat mitat ja korkeudet tulee aina tarkastaa työmaalla

– toimeksiantaja on tarkastanut suunnitelman ja hyväksynyt sen sellaisenaan, kuin se on esitetty

– tekijä ei ole vastuussa suunnitelmasta sen jälkeen, kun toimeksiantaja on sen hyväksynyt

– mahdolliset lisäkorjaukset / -muutokset veloitetaan erikseen ennen lisäsuunnittelun aloittamista

Tiedot

– toimeksiantajan on annettava täydelliset tiedot työn suorittamiseksi sovitussa ajassa ja muodossa

– tietojen puuttuessa on tekijällä vastaavasti oikeus saada lisäaikaa työn suorittamiseen

Oikeudet

– toimeksiantajalla on täysi käyttöoikeus käyttää kuvia haluamallaan tavalla omassa kohteessaan ja luovuttaa niitä eteenpäin

Maksaminen

– yleinen palkkio

 • toimeksiantaja maksaa nettikaupassa valitsemansa laajuuden mukaisen palkkion ennakkoon tekijälle, jonka jälkeen suunnittelu voidaan aloittaa
 • mikäli toimeksiantajasta riippumaton ylivoimainen este aiheuttaa suunnitelman muuttumisen tarpeettomaksi, toimeksiantaja voi kirjallisella ilmoituksella keskeyttää suunnittelun
 • toimeksiantajan tulee tällöin korvata tekijälle siihen mennessä aiheutuneet kulut, mutta kuitenkin vähintään 50 % summasta
 • tilatusta ja toimitetusta suunnitelmasta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei
 • jos toimeksiantaja keskeyttää työn tekijästä riippumattomasta syystä, ennen kuin se on valmistunut, on tekijällä niin ikään oikeus koko palkkioon
 • mikäli toimeksiannon edellytykset tai ohjeet muuttuvat toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon lisätyöstä

– ’muu toive’ kustannukset

 • toimeksiantajan on maksettava erikseen arvioitu palkkio tekijälle ennen työn aloittamista
 • mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen ja lisätyöt laskutetaan erikseen sovitulla tavalla

Sovittu tehtävä

– tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa tehtävien suorittamiseen

– tekijä vastaa alihankkijan työstä toimeksiantajalle

– koska kyseessä on pika-apu, pyritään valmiit suunnitelmat toimittamaan toimeksiantajalle mahdollisimman pian, mutta lomat ja mahdolliset sairastumiset saattavat muuttaa aikataulua (tiedotetaan toimeksiantajaa erikseen)

– mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta oleellisesti, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista, vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen

Voimassaolo

– tämä sopimus on voimassa toistaiseksi asiakkaan hyväksyttyä tilaus- ja toimitusehdot ja suoritettua palkkion maksun

– mikäli tekijä katsoo, että toimeksianto ei sisällöltään ja tiedoiltaan vastaa nettikaupassa valittua palvelua ollen esimerkiksi laajempi kuin tilaukseen on määritelty, on tekijällä yksipuolinen oikeus hylätä tehty tilaus ja palauttaa rahat välittömästi toimeksiantajalle

– tekijällä on ilman erillistä syytä oikeus hylätä tehty tilaus ja palauttaa rahat takaisin välittömästi toimeksiantajalle

– mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista osapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi

Vastuu ja vahingonkorvaus

– välilliset seurausvahingot, kuten menetetty liikevoitto ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyvät vahingot eivät kuulu sopimuksen perusteella korvausvastuun piiriin

– sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuneista vahingoista

– mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot oleellisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi

Erimielisyydet

– tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin

– mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, on toimeksiantajalla oikeus ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai ratkaistaan erimielisyydet:

 • tekijän kotipaikan alioikeudessa tai
 • välimiesmenettelyssä siten, että sopijapuolet nimeävät yhden välimiehen
  – jos välimiehen henkilöstä ei päästä yksimielisyyteen, nimeää välimiehen keskuskauppakamari

– tilaamalla työn, toimeksiantaja hyväksyy nämä tilaus- ja toimitusehdot

– tekijän tiedot: Arkkitehtiklinikka, Mikkolankuja 30, 31 700 Urjala as, Suomi Finland, info@arkkitehtiklinika.fi, 040 5220 665

Tuotteiden toimittaminen ja aikataulu

– verkkokaupan kautta tilattu suunnitelma toimitetaan sähköpostilla asiakkaan antamaan osoitteeseen tilauksien saapumisjärjestyksessä

– suunnitelmat pyritään piirtämään 0–2 viikon aikana tilauksen saapumisesta, mutta mahdolliset sairastumiset ja lomat muuttavat suunnitelmien toimitusta

– kiireellisissä tapauksissa voi ennakkoon kysyä toimitusaikaa ennen tilauksen tekemistä sähköpostilla info@arkkitehtiklinikka.fi

– mikäli kohdassa ’työn suorittamisen aloitus’ valitaan vaihtoehto: ◻ työn suorittaminen aloitetaan aikaisintaan 14 vrk kuluttua tilauksesta, lisätään tämä aika normaaliin toimitusaikaan.

– ’muu toive’ -kohdasta tilattu suunnitelma toimitetaan ennen suunnittelun aloittamista lähetetyn laskun maksamisen jälkeen sähköpostilla asiakkaan antamaan osoitteeseen suunnitelman valmistuttua

Peruuttamisoikeus

– toimeksiantajalla on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa 14 päivän kuluessa ilmoittamatta syytä työn suorittajalle (tekijälle) viitaten kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ään

Vastuu

– toimeksiantajana olette vastuussa antamistanne tiedoista ja dokumenteista

– tekijä ei ole vastuussa suunnitelman teknisestä toteutuksesta, soveltuvuudesta paikallisten viranomaisten vaatimuksiin ja paikkakuntakohtaisiin määräyksiin

– tekijä ei ota vastuuta, onko toimeksiantajan lähettämät alkuperäiset piirustukset totuutta vastaavia tai mitat oikeita

– tekijä tekee suunnitelman niiden tietojen perusteella, joita on käytettävissä

– toimeksiantaja on itse vastuussa muuttamistaan suunnitelmista

– tilausehtojen muutokset päivitetään tälle sivustolle ja muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia

– pyydän huomioimaan, että suunnitelmien ’sisäistäminen’ perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen

– suunnitelmissa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon toimeksiantajan toiveet

– suunnitelmat laaditaan vain saatujen tietojen perusteella, eikä voida taata hyväksyykö rakennusvalvonta suunnitelmat

– rakennuskohteeseen tulee tarvittaessa palkata pääsuunnittelija, joka tarkistaa suunnitelmien soveltuvuuden ja käytettävyyden kyseisessä kohteessa

– suunnitelma ei sinällään sovellu rakennusluvan hakemiseen, vaan suunnitelmat pitää piirrättää erikseen rakennuslupakuviksi

Käyttö- ja tekijänoikeudet

– kaikki suunnitelmat ovat henkilökohtaisesti toimeksiantajalle suunniteltuja ja toimeksiantaja saa ne vapaasti omaan käyttöönsä

– suunnitelmat ovat tekijänoikeuslailla suojattuja ja niitä ei ole lupaa käyttää muussa kuin omassa henkilökohtaisessa hankkeessa

– pidätämme oikeuden julkaista suunnitelmia nettisivuilla (asiakastarina), etunimellä tai nimimerkillä varustettuna, jotta toimeksiantajan henkilöllisyys ei paljastu.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Tietoa maksamisesta »