REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 10.1.2023

Tämä on yrityksen Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori / Arkkitehtiklinikka henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi.
Varaamme oikeuden päivittää tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta tarvittaessa.
Hyväksyt tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen käyttämällä www.arkkitehtiklinikka.fi sivustoa verkkokaupassa.
Haluamme tarjota teille turvallisen ja miellyttävän ostokokemuksen verkkokaupassa.

REKISTERINPITÄJÄ
Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori, Mikkolankuja 30, 31 700 Urjala as, Suomi
Y-tunnus: 1127562-4

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Päivi Vuori, Mikkolankuja 30, 31 700 Urjala as, Suomi
Sähköposti: info@arkkitehtiklinikka.fi

REKISTERIN NIMI
Verkkokaupan www.arkkitehtiklinikka.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Markkinointiviestejä saatetaan lähettää sähköpostilla, mutta erittäin harvoin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
· Etunimi ja sukunimi
· Osoite
· Sähköpostiosoite
· Puhelinnumero
· Muut tilausta koskevat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori / Arkkitehtiklinikka – yrityksen omissa rekistereissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauslomakkeen tai yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia esim. palvelimen hallinnointi. Rekisterin tietoja ei myöskään säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan lisätä sähköpostiohjelmaan sekä Nexeticin hallinnoimaan pilvipalveluun, joiden palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Nämä palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavan henkilön tiedossa.

Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten tiedot löytyvät verkkokauppasivuston hallintaliittymästä, joka sekin on suojattu vahvalla salasanalla.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, pyytää muuttamaan tai poistamaan henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Päivi Vuori, Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori, Mikkolankuja 30, 31 700 Urjala as, Suomi
Henkilötietojen muutos- tai poistopyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@arkkitehtiklinikka.fi.