Laajennuksen arkkitehtisuunnittelu

Laajennus on talon ulkopuolelle rakennettava uudisosa, joka liitetään vanhaan rakennukseen joko katoksen kautta tai suoraan vanhaan rakennukseen kiinni.

Valitse suunnittelun laajuus, liitä kuvat ja kerro omin sanoin, mitä haluat. Valitse myös laajennuksen koko ja minkälaiset piirustukset haluat.